Angio-oedeem

Allergische reactie waarbij de ademhalingswegen (mond, keel, lippen, hals) en/of de oogleden een oedeem ontwikkelen en dus opzwellen. Dit kan zeer snel opkomen en zonder medicijnen levensbedreigend zijn. Zie ook Anafylaxie.