Antihistaminica

Een grote groep stoffen van diverse chemische samenstelling (medicijnen), die de prikkelende, giftige en soms dodelijke effecten van histamine tegengaan. Antihistaminica wordt gebruikt bij allergische ziekten en allergische symptomen zoals astma, hooikoorts en netelroos.