Huidtest

Test die gebruikt wordt om te bepalen of iemand overgevoelig is voor een of meerdere allergenen. Een zeer kleine hoeveelheid van een allergeen (extract of vers) wordt in de huid ingebracht.


Bij de huidpriktest wordt het allergeen op de huid aangebracht en wordt er vervolgens doorheen gekrast of aangeprikt. Bij de intracutaantest wordt eerst het allergeen aangeprikt en vervolgens de huid. Een huidtest is positief, wanneer de geprikte huid rood wordt of gaat zwellen, maar is geen garantie dat de persoon ook werkelijk overgevoelig is voor het allergene voedingsmiddel na consumptie. Andersom kan een persoon niet reageren op een huidtest, maar wel degelijk reageren op consumptie van het allergene voedingsmiddel.