Intolerantie

Overgevoelige reactie waarbij het afweersysteem niet betrokken is, dus een niet-immunologische gemedieerde overgevoeligheid. Het menselijk lichaam reageert rechtstreeks op een bepaalde hoeveelheid van een bepaald voedingsmiddel (triggers). Oorzaken van voedselintolerantie kunnen gevonden worden in enzymdeficientie en een overgevoelig reageren op biogene aminen. Intolerante reacties kunnen net als bij een allergische reactie voorkomen bij de huid en slijmvliezen, de luchtwegen, en het maagdarmkanaal.